YesDisc

YES C DISC (Servikal) Kullanımı için Endikasyonlar

Diskojenik Ağrı

Omurlar arası diskten kaynaklanan ağrı, diskojenik ağrı olarak tanımlanır. Bu ağrı anulus fibrosus yırtıldığında yada çatladığında görülür. Hasta genellikle boyun ağrısı hisseder ve bu ağrı sinir kökü boyunca yayılabilir.

Nukleus Pulposus Fıtığı

Bu yaygın olarak servikalde 'boyun ağrısı' olarak adlandırılır. Disk, omur gövdelri arasında yer alan minder gibidir. Nukleus pulposus, anulus fibrosustaki bir çatlaktan dışarıya doğru şişme yapabilir. Bu bazen sinir köküne baskı yaparak ağrıya neden olabilir.

Radiküler Ağrı

Bu tip bir ağrı, fıtıklaşan diskin sinir köküne baskısıyla oluşur. Bu ağrı etkilenen sinir kökünün innerve ettiği alanda hissedilir, bu nedenle hasta tarafından sırta ve kola yayılan bir ağrı şeklinde tarif edilir.

Internal Disk Bozukluğu

Boyun fıtığını çevreleyen bütünlüğü bozulmuş anulus fibrosus yüzünden oluşan boyun ve sırt ağrısıdır. Böylece MRI'da bozulan bir disk, siyah bir gölge verir.

YES C DISC Kullanım Kılavuzu

Hastayı sırt üstü pozisyonda yatırın. Hastanın kafasının sabit olduğundan emin olun.

C kollu röntgen cihazı kullanarak operasyonu yapacağınız disk seviyesini tespit edin.

İşlem görecek bölgeyi sterilize edin ve cerrahi örtü ile örtün.

Lokal anestezi ile bölgeye iğne girişini sağlayın.

YES C DISC paketini açın ve omurlar arası diskin içerisine girişim iğnesini yerleştirin.

Sivri uçlu opturatoru çıkarın ve YES C DISC intra diskal probunu ilerletin.

C-kolu görüntüsü yardımıyla intra diskal prob ucunu disk içi hedef bölgeye yerleştirin.

Jeneratör kablosunu intra diskal probun arka tarafına bağlayın.

Hastayı jeneratörü kullanarak tedavi edin.

İşlem tamamlanınca intra diskal probu ve girişim iğnesini çıkarın.

YES C DISC Özellikleri

Kıvrımlı Uç

İntra diskal prob ucu kıvrımlıdır ve küçük bir golf sopasına benzer. Düz uçla kıyaslandığında bu gibi bir uç geniş bir tedavi alanı sağlar. Ayrıca, bu uç hedef bölgede daha iyi bir hareket ve yönlenme kontrolü oluşturur.

Kalınlığın En Aza İndirilmesi

YES C DISC'in iğne çapı 19G (0,912mm). Bu kadar küçük boyuta sahip olduğu için işlem sırasında dokuya zarar vermez.

360 Derece Dönüş

İşlemi yaparken intra diskal probun ucunu 360 derece döndürmek mümkündür. Bu dönüş lezyon bölgesini genişletir ve etkinliği artırır.